OLETUSSUORITTEET

Nettisivusto

Tarjouksemme on alkaen-hinta, mikä sisältää ns. peruspaketin: pohjan rakenne, sen grafiikat ja valmiiksi rakennettuja sisältösivuja 5 kpl.

Sisältösivut rakennamme asiakkaalta saadusta materiaalista. Materiaalin vaatimus on, että sen voi ilman muutoksia sellaisenaan ns. heittää näkyviin (kuvat oikeassa lopullisessa koossa ja muodossa, tekstit jäsennelty ja stilisoitu lopulliseen muotoonsa jne.). Duunari voi auttaa sisältömateriaalin muokkaamisessa, jolloin työstä veloitetaan tuntihinnoittelu. Jos asiakas ei pysty tuottamaan tai tarjoamaan sivuillensa minkäänlaista sisältöä, voimme antaa kyseisestä sisällöntuotantotyöstä myös tapauskohtaisen tarjouksen. Esim. kuvien puuttuessa voimme hakea niitä kuvapankeista.

Koska tarjotut tekniikat antavat ilmaisen mahdollisuuden asiakkaan omaan sisällöntuotantoon ja muokkaukseen tämän niin halutessa. Sisältösivu tulkitaan asiakkaan itse tuottamaksi, jos Duunari Oy:llä ei millään tapaa puutu valmistuneen sivun aikaansaamiseen. Lisäsivuja asiakas voi rakentaa annetuilla työkaluilla ilmaiseksi itse, tai teettää niitä Duunarilla hintaan á 48 e + alv. Maksulliseksi lisäsivuksi tulkitaan sivu, jolle Duunari tekee mitä tahansa toimenpiteitä; sivun luonti, lisäys valikkoon, sisällön tai osasisällön lisääminen, asiakkaan lisäämän materiaalin, esim. kuvien muokkaus ja tekstin stilisointi tai jäsentely, ja näihin verrattavat suoritteet.

Jos sisältötuotanto vaatii normaalia suuremman määrän työtä (useita kuvia, paljon linkkejä, taulukoita, useita palstoja jne.) sovelletaan sisältösivujen muokkaamiseen tuntiveloitusta tai siitä annetaan projektikohtainen hinta. Tällöin tilanteesta ilmoitetaan asiakkkaalle etukäteen ennen työn aloittamista.

Peruspaketti

Peruspaketti sisältää seuraavat tekniset suoritteet tai joitakin niistä, jos asiakas niin haluaa:
• Palautelomake
• Yhteystiedot GoogleMaps-karttalinkkeineen
• Ilmainen Google-Analytics kävijäseurantakoodi (asiakkaan erikseen niin halutessa)
• Suomessa yleisimmät sosiaalisen median jakonapit Facebook, Twitter ja LinkedIn.
• Facebookin tykkää / suosittele -nappi
• Yläpalkin ns. favicon-ikonikuva

Lisäominaisuudet

Yllä mainitsemattomien ominaisuuksien ja toimintojen sivuille lisäys toteutuu lisämaksulla; yleisimmin tuntiveloituksena, riippuen työsuoritteeseen kuluneesta ajasta. 

Pyydettäessä annamme asiakkaalle näistä etukäteen tarjouksen / hinta-arvion. Näitä ovat mm. kuva-albumit, kieliversiot, keskustelupalstat, urheiluseuraominaisuus, blogit, uutistoiminnot, verkkokaupan liittäminen, ravintolaominaisuus, räätälöityjen toimintojen integrointi ym. vastaavat työtä vaativat suoritteet. Kieliominaisuuden mukanaan tuomia lisä-sisältösivuja käsitellään normaaleina sisältösivuina, joihin sovelletaan Duunarin lisäsivuhinnastoa ja -politiikkaa.

Perehdytys hallintapohjan sisällöntuotantoon

Perehdytys tapahtuu puhelinpalaverissa, joka kestää 1-2 tuntia. Ensimmäinen puhelinpalaveri sisältyy tarjouksen hintaan, sitä seuraavat konsultaatiot laskutetaan tuntiperusteisesti.

Kotisivukone
Asiakas saa perusvalmiudet olemassa olevan sisällön muokkaukseen ja niiden kopiointiin uusiksi sivuiksi, sekä ohjeet täysin uusien sisältösivujen luontiin.

WordPress
Asiakas saa perusvalmiudet olemassa olevan sisällön muokkaukseen ja niiden kopiointiin uusiksi sivuiksi, sekä ohjeet täysin uusien sisältösivujen luontiin (tietyin rajoituksin). Käyttämämme teema edustaa on alan viimeisintä kehitystä; sisältömuokkauksen editori toimii samalla myös sivun layout-työkaluna, mikä tekee siitä huomattavasti Kotisivukonetta laajemman ja myös haastavamman ympäristön. Teeman kaikkien ominaisuuksien kouluttaminen ei siksi puhelinpalaverissa ole mahdollista. Annamme tarvittaessa maksullista pohjan toimintoihin liittyvää lisäkoulutusta.

Verkkokauppa
Jos kyseessä on verkkokauppa, perehdytykseen sisältyy myös ohjeet tuotteiden lisäämiseksi ”kaupan hyllyille”.

VERKKOKAUPPA

Myös verkkokaupan rakentamiseen sovelletaan yllämainittuja käytäntöjä. Kauppa on teknisenä suoritteena nettisivusto, johon lisätään lisäominaisuutena verkkokauppatoiminto. Kauppapohjan asetukset (tuote-esittelyiden leveydet, niiden grafiikat ja typografia jne.) vaativat nettisivua enemmän työtä, josta laskutetaan erikseen.

Maksupalvelut

Jos kauppias haluaa kauppaansa sähköiset maksujärjestelmät, toteutetaan ne kolmannen osapuolen palveluina, jotka liitetään kauppapohjaan. Näiden palveluiden tekniikka, hinnoittelu ja käyttötuki on kauppiaan ja kyseisen palveluntuottajan välinen keskinäinen sopimus, jossa Duunarilla ei ole roolia. Lisää aiheesta löytyy sopimusehdoista kohdassa 7. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT.